A place to meet

Omgivelser som skiller seg fra kontorets fire vegger, inspirerer til kreativitet, nye ideer og de gode diskusjonene.

Book rom