A place to meet

Omgivelser som skiller seg fra kontorets fire vegger, inspirerer til kreativitet, nye ideer og de gode diskusjonene.

Pris for grupper over 10 personer:

Book rom